TRNAVA, ZOC MAX, Ferka Urbánka 9

49  145 0 056 Prihláška na štúdium v strednej škole

0.30 € / Ks
0.25 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  501 0B A1. Základný zúčtovací doklad ambulancie / 20 ks

2.40 € / Bal
2.00 € bez DPH

Dostupné: 6 Bal

10  087 0 Bónová kniha

7.10 € / Ks
5.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  133 9B Cestovný príkaz A5 / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

30  132 8 Cestovný príkaz A4 - 50 listov

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  610 8 CMR - 5 listov

0.80 € / Ks
0.67 € bez DPH

Dostupné: 271 Ks

30  603 9 Denník dispečera

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

11  018 0 Denník o činnosti knižnice

21.00 € / Ks
17.50 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

30  735 9 Denník zdvíhacieho zariadenia

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 14 Ks

30  106 9B Dochádzkový lístok (mesačný) / 20 ks

3.00 € / Bal
2.50 € bez DPH

Dostupné: 16 Bal

10  060 0 Dodací list - potvrdenka

3.90 € / Ks
3.25 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

10  058 4 Dodací list A4 (samopriepis)

8.30 € / Ks
6.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

10  064 1 Dodací list A5 (bez potvrdenky)

5.10 € / Ks
4.25 € bez DPH

Dostupné: 21 Ks

10  058 3 Dodací list A5 (samopriepis)

5.10 € / Ks
4.25 € bez DPH

Dostupné: 9 Ks

10  061 1 Dodací list s potvrdenkou A5 (samopriepis)

5.10 € / Ks
4.25 € bez DPH

Dostupné: 9 Ks

30  129 8 Dohoda o brigádnickej práci študentov

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 30 Ks

30  150 9 Dohoda o hmotnej zodpovednosti

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

14  501 0 Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (samopriepis)

0.40 € / Ks
0.33 € bez DPH

Dostupné: 80 Ks

30  130 9 Dohoda o vykonaní práce

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  128 7 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 210 Ks

30  431 1 Doklad o nákupe a cene (Paragón)

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 24 Ks

01  024 0 Doručovací zošit

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  138 9 Dovolenka

2.10 € / Ks
1.75 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  138 8 Dovolenka (samopriepis)

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

30  107 9B Evidencia dochádzky A4 / 20 ks

3.00 € / Bal
2.50 € bez DPH

Dostupné: 10 Bal

02  010 0 Evidencia DPH - nákup (daň na vstupe) - s 1 DPH

3.60 € / Ks
3.00 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

30  604 9 Evidencia odchodov a príchodov vozidiel

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

04  165 0 Evidencia pracovných úrazov

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

11  006 0B Evidenčný lístok dokumentu /20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 10 Bal

30  402 5 Faktúra 2/3 A4

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  402 6 Faktúra 2/3 A4 (samopriepis)

6.30 € / Ks
5.25 € bez DPH

Dostupné: 7 Ks

30  401 7 Faktúra A4 (samopriepis, do zakladača)

8.30 € / Ks
6.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

06  054 0 Inšpekčná kniha dozoru

5.90 € / Ks
4.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  217 9B Inventárna karta dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku / 20 ks

3.00 € / Bal
2.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Bal

30  428 9 Inventúrny súpis zásob tovaru

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

11  012 0B Katalógový lístok (biely) / 20 ks

1.80 € / Bal
1.50 € bez DPH

Dostupné: 8 Bal

30  908 9 Kniha došlých - odoslaných faktúr

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  913 9 Kniha došlých faktúr s 1 DPH

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

30  910 7 Kniha elektronickej registračnej pokladnice

3.90 € / Ks
3.25 € bez DPH

Dostupné: 18 Ks

06  201 0 Kniha evidencie návštev

6.60 € / Ks
5.50 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

10  098 0 Kniha evidencie reklamácií

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

06  058 0 Kniha evidencie služieb

5.90 € / Ks
4.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

06  200 0 Kniha evidencie vjazdu a výjazdu motorových vozidiel

6.60 € / Ks
5.50 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

06  059 0 Kniha evidencie zásahov a záznam o zásahu

5.90 € / Ks
4.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  736 9 Kniha kontrol výťahu

10.70 € / Ks
8.92 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

01  088 2 Kniha objednávok (samopriepis)

7.10 € / Ks
5.92 € bez DPH

Dostupné: 14 Ks

30  914 9 Kniha odoslaných faktúr s 1 DPH

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

26  286 0 Kniha omamných látok A3

30.60 € / Ks
25.50 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  111 9 Kniha príchodov a odchodov

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 27 Ks

06  184 0 Kniha ubytovaných

9.50 € / Ks
7.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

01  175 0B Kronika / bordová/ - 200 listová

38.30 € / Ks
31.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

01  175 0 Kronika /zelená/ - 200 listová

38.30 € / Ks
31.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

14  144 0B Lekárska správa - nález / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 13 Bal

14  517 0 Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

0.30 € / Ks
0.25 € bez DPH

Dostupné: 80 Ks

14  280 0 Lekársky poukaz (lepený)

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 23 Ks

14  280 0s Lekársky poukaz (sypaný)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 40 Ks

14  282 2 Lekársky predpis (lepený)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

14  282 2S Lekársky predpis (sypaný)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 67 Ks

04  052 0 Lístky na obedy A5 - 100 listov

13.10 € / Ks
10.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

04  053 0 Lístky na obedy pre jedálne, 140x300 mm - 100 listov (farba papier)

13.10 € / Ks
10.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

14  815 0 Medzinárodný očkovací preukaz

2.55 € / Ks
2.13 € bez DPH

Dostupné: 122 Ks

49  236 0 Moja prvá žiacka knižka

1.00 € / Ks
0.83 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

05  236 0 Montážny denník

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

14  782 0 Návrh na kúpeľnú starostlivosť

1.10 € / Ks
0.92 € bez DPH

Dostupné: 21 Ks

14  558 0B Obálka na stomatologický zdravotný záznam (ortodonciu) / 100 ks

31.10 € / Bal
25.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Bal

14  530 3B Obálka pre stomatologickú dokumentáciu / 100 ks

31.10 € / Bal
25.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Bal

10  065 0 Objednávka A5 (samopriepis, do zakladača)

5.10 € / Ks
4.25 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

26  285 0 Objednávka omamných látok

14.30 € / Ks
11.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

30  105 9B Osobná karta A3 / 20 ks

7.80 € / Bal
6.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Bal

01  173 2 Osvedčovacia kniha - overenie podpisu - 100 listov

19.20 € / Ks
16.00 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

87  027 2 Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 14 Ks

02  004 0 Peňažný denník jednoduchého účtovníctva

4.00 € / Ks
3.33 € bez DPH

Dostupné: 12 Ks

02  477 0 Peňažný denník v preddavkových organizáciách

9.00 € / Ks
7.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  937 1 Podací lístok

2.30 € / Ks
1.92 € bez DPH

Dostupné: 17 Ks

30  906 9 Pokladničná kniha I (bez priepisu)

5.90 € / Ks
4.92 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  905 9 Pokladničná kniha I (samopriepis)

11.90 € / Ks
9.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

04  150 0 Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení

1.80 € / Ks
1.50 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

14  806 2B Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve / 20 ks

2.20 € / Bal
1.83 € bez DPH

Dostupné: 16 Bal

30  903 8 Potvrdenka číslovaná (samopriepis)

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 17 Ks

30  903 7 Potvrdenka nečíslovaná (samopriepis)

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  005 1 Potvrdenka o zaplatení cestovného - prepravného v taxislužbe (samopriepis)

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

14  281 0 Poukaz na okuliare a optickú pomôcku

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

06  022 0 Požiarna kniha

19.20 € / Ks
16.00 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

87  045 1A Poznámky Úč POD 3-01 riadna a mimoriadna účtovná závierka

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

87  045 1 Poznámky Úč POD PÚZ 3-04 priebežná účtovná závierka

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  128 9 Pracovná zmluva

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 32 Ks

30  220 9 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce

0.80 € / Ks
0.67 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

11  001 0 Preukaz používateľa knižnice - 16 listov

1.20 € / Ks
1.00 € bez DPH

Dostupné: 25 Ks

11  001 2B Preukaz používateľa knižnice / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 4 Bal

30  737 9 Prevádzková kniha kotolne

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 9 Ks

30  738 9 Prevádzkový denník plynovej kotolne

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

10  020 0 Priepustka z budovy

1.80 € / Ks
1.50 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

49  400 0 Prihláška na vysokoškolské štúdium: bakalárske - prvý stupeň alebo spojené

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 33 Ks

49  400 2 Prihláška na vysokoškolské štúdium: doktorandské - tretí stupeň

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

49  400 1 Prihláška na vysokoškolské štúdium: magisterské, inžinierske - druhý stupeň

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 47 Ks

30  406 7 Príjemka A5 (samopriepis)

5.10 € / Ks
4.25 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

30  901 0 Príjmový pokladničný doklad bez DPH

2.10 € / Ks
1.75 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  901 1 Príjmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)

2.70 € / Ks
2.25 € bez DPH

Dostupné: 14 Ks

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Prehliadaním tohoto webu týmto udeľujete súhlas s ich používaním. Podrobnosti Rozumiem