NITRA, OC Galéria Tesco, Bratislavská 5b

30  132 8 Cestovný príkaz A4 - 50 listov

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

30  132 9B Cestovný príkaz A4 / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

30  610 8 CMR - 5 listov

0.65 € / Ks
0.54 € bez DPH

Dostupné: 81 Ks

87  046 1 Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby - typ A

1.50 € / Ks
1.25 € bez DPH

Dostupné: 47 Ks

30  603 9 Denník dispečera

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  735 9 Denník zdvíhacieho zariadenia

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 6 Ks

14  531 2B Denný pracovný záznam stomatológa, zdravotnej sestry (zubnej inštrum.) / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

30  106 9B Dochádzkový lístok (mesačný) / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 1 Bal

10  064 1 Dodací list A5 (bez potvrdenky)

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 41 Ks

10  061 1 Dodací list s potvrdenkou A5 (samopriepis)

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  129 8 Dohoda o brigádnickej práci študentov

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 55 Ks

14  501 0 Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (samopriepis)

0.30 € / Ks
0.25 € bez DPH

Dostupné: 80 Ks

30  131 9 Dohoda o skončení pracovného pomeru

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 66 Ks

30  130 9 Dohoda o vykonaní práce

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  431 1 Doklad o nákupe a cene (Paragón)

2.90 € / Ks
2.42 € bez DPH

Dostupné: 14 Ks

30  430 4 Doklad o nákupe a cene (samopriepis)

2.90 € / Ks
2.42 € bez DPH

Dostupné: 9 Ks

30  138 9 Dovolenka

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 6 Ks

30  138 8 Dovolenka (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 9 Ks

30  108 9B Evidencia dochádzky 420x150 mm / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 4 Bal

30  107 9B Evidencia dochádzky A4 / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 6 Bal

30  604 9 Evidencia odchodov a príchodov vozidiel

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

04  165 0 Evidencia pracovných úrazov

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 13 Ks

30  402 5 Faktúra 2/3 A4

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

30  402 6 Faktúra 2/3 A4 (samopriepis)

5.20 € / Ks
4.33 € bez DPH

Dostupné: 11 Ks

30  401 7 Faktúra A4 (samopriepis, do zakladača)

6.90 € / Ks
5.75 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

06  054 0 Inšpekčná kniha dozoru

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  908 9 Kniha došlých - odoslaných faktúr

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  913 9 Kniha došlých faktúr s 1 DPH

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

10  098 0 Kniha evidencie reklamácií

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

06  058 0 Kniha evidencie služieb

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

06  059 0 Kniha evidencie zásahov a záznam o zásahu

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  914 9 Kniha odoslaných faktúr s 1 DPH

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  111 9 Kniha príchodov a odchodov

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

10  090 0 Kniha želaní a sťažností

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

01  175 0B Kronika / bordová/ - 200 listová

31.90 € / Ks
26.58 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

01  175 0A Kronika / modrá/ - 200 listová

31.90 € / Ks
26.58 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

30  625 9 Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla

3.20 € / Ks
2.67 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

14  280 0 Lekársky poukaz (lepený)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 16 Ks

14  282 2 Lekársky predpis (lepený)

1.80 € / Ks
1.50 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

14  282 2S Lekársky predpis (sypaný)

1.80 € / Ks
1.50 € bez DPH

Dostupné: 30 Ks

04  053 0 Lístky na obedy pre jedálne, 140x300 mm - 100 listov (farba papier)

10.90 € / Ks
9.08 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

14  815 0 Medzinárodný očkovací preukaz

2.55 € / Ks
2.13 € bez DPH

Dostupné: 220 Ks

49  236 0 Moja prvá žiacka knižka

1.00 € / Ks
0.83 € bez DPH

Dostupné: 9 Ks

05  236 0 Montážny denník

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

14  782 0 Návrh na kúpeľnú starostlivosť

0.90 € / Ks
0.75 € bez DPH

Dostupné: 28 Ks

14  352 1B Obálka na záznamy a vložky / 20 ks

3.30 € / Bal
2.75 € bez DPH

Dostupné: 2 Bal

30  431 9B Osobná karta na zverené predmety / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 1 Bal

96  317 0A Pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 - 1. motív (kvety)

5.50 € / Ks
4.58 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

96  317 0B Pedagogický diár a učiteľský zápisník 2021/2022 - 2.motív (modrý abstrakt)

5.50 € / Ks
4.58 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

02  004 0 Peňažný denník jednoduchého účtovníctva

3.30 € / Ks
2.75 € bez DPH

Dostupné: 16 Ks

30  937 1 Podací lístok

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 7 Ks

30  906 9 Pokladničná kniha I (bez priepisu)

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 6 Ks

30  905 9 Pokladničná kniha I (samopriepis)

9.90 € / Ks
8.25 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

14  806 2B Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve / 20 ks

1.80 € / Bal
1.50 € bez DPH

Dostupné: 8 Bal

30  903 8 Potvrdenka číslovaná (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 23 Ks

06  022 0 Požiarna kniha

16.00 € / Ks
13.33 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

87  034 5 Poznámky Úč MUJ 3-01

0.90 € / Ks
0.75 € bez DPH

Dostupné: 14 Ks

87  045 1A Poznámky Úč POD 3-01 riadna a mimoriadna účtovná závierka

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

87  045 1 Poznámky Úč POD PÚZ 3-04 priebežná účtovná závierka

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

13  015 0B PP - U dvojdielny voľný list "39" / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 16 Bal

13  015 1B PP - U trojdielny voľný list "39" / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 2 Bal

30  128 9 Pracovná zmluva

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 15 Ks

30  738 9 Prevádzkový denník plynovej kotolne

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

10  020 0 Priepustka z budovy

1.50 € / Ks
1.25 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

49  400 0 Prihláška na vysokoškolské štúdium: bakalárske - prvý stupeň alebo spojené

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 16 Ks

49  400 2 Prihláška na vysokoškolské štúdium: doktorandské - tretí stupeň

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 6 Ks

49  400 1 Prihláška na vysokoškolské štúdium: magisterské, inžinierske - druhý stupeň

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 42 Ks

30  406 7 Príjemka A5 (samopriepis)

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  901 0 Príjmový pokladničný doklad bez DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

30  901 1 Príjmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 40 Ks

30  901 2 Príjmový pokladničný doklad s DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 15 Ks

30  901 7 Príjmový pokladničný doklad s DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

14  533 2 Protetický štítok

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 193 Ks

01  170 3 Registratúrny denník - 100 listov

16.00 € / Ks
13.33 € bez DPH

Dostupné: 7 Ks

01  170 5 Registratúrny denník - 50 listov

12.00 € / Ks
10.00 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

10  094 1 Reklamačný lístok

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 12 Ks

25  104 0 Rybársky lístok

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 38 Ks

10  088 0 Šatňový blok

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 41 Ks

30  419 9B Skladová karta zásob A4 (typ a) / 20 ks

3.50 € / Bal
2.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Bal

30  416 9B Skladová karta zásob A5 (typ a) / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 1 Bal

30  268 9 Správa o nehode (samopriepis)

1.20 € / Ks
1.00 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

29  286 2 Sprievodné osvedčenie A.TR (samopriepis)

0.65 € / Ks
0.54 € bez DPH

Dostupné: 100 Ks

29  286 0 Sprievodné osvedčenie EUR.1 (samopriepis)

0.65 € / Ks
0.54 € bez DPH

Dostupné: 29 Ks

01  304 1 Sprievodný list nebezpečného odpadu (samopriepis)

0.90 € / Ks
0.75 € bez DPH

Dostupné: 40 Ks

05  235 0 Stavebný denník - 126 listov

11.90 € / Ks
9.92 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

05  235 1 Stavebný denník - 66 listov

7.90 € / Ks
6.58 € bez DPH

Dostupné: 11 Ks

87  034 3 Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve

1.10 € / Ks
0.92 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

87  038 3 Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

1.10 € / Ks
0.92 € bez DPH

Dostupné: 21 Ks

14  932 0B Univerzálny zúčtovací doklad (UZD) / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 7 Bal

55  580 7 Vrecko papierové 180 x 240mm

0.05 € / Ks
0.04 € bez DPH

Dostupné: 379 Ks

30  412 5 Výdajka - prevodka bez DPH, A5 (samopriepis)

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 8 Ks

30  902 3 Výdavkový pokladničný doklad bez DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 19 Ks

30  902 2 Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 19 Ks

30  902 0 Výdavkový pokladničný doklad s DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 31 Ks

30  902 7 Výdavkový pokladničný doklad s DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 30 Ks

14  102 1 Výmenný list (lepený)

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  115 9B Výplatné vrecko / 20 ks

3.80 € / Bal
3.17 € bez DPH

Dostupné: 4 Bal

30  158 9B Vyúčtovanie cestovných výdavkov / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 4 Bal

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Prehliadaním tohoto webu týmto udeľujete súhlas s ich používaním. Podrobnosti Rozumiem