BRATISLAVA, Panorama City, Landererova 6-8

10  087 0 Bónová kniha

5.90 € / Ks
4.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  132 8 Cestovný príkaz A4 - 50 listov

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  133 8 Cestovný príkaz A5 - 50 listov

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  610 8 CMR - 5 listov

0.65 € / Ks
0.54 € bez DPH

Dostupné: 180 Ks

87  046 1 Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby - typ A

1.50 € / Ks
1.25 € bez DPH

Dostupné: 30 Ks

87  068 1 Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby - typ B

1.50 € / Ks
1.25 € bez DPH

Dostupné: 30 Ks

14  002 2B Dekurz / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 10 Bal

30  735 9 Denník zdvíhacieho zariadenia

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  106 9B Dochádzkový lístok (mesačný) / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

10  064 1 Dodací list A5 (bez potvrdenky)

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

10  061 1 Dodací list s potvrdenkou A5 (samopriepis)

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  129 8 Dohoda o brigádnickej práci študentov

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

14  501 0 Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (samopriepis)

0.30 € / Ks
0.25 € bez DPH

Dostupné: 100 Ks

30  431 1 Doklad o nákupe a cene (Paragón)

2.90 € / Ks
2.42 € bez DPH

Dostupné: 37 Ks

01  024 0 Doručovací zošit

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  138 9 Dovolenka

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 34 Ks

30  138 8 Dovolenka (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 19 Ks

30  108 9B Evidencia dochádzky 420x150 mm / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

30  107 9B Evidencia dochádzky A4 / 20 ks

2.50 € / Bal
2.08 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

04  165 0 Evidencia pracovných úrazov

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

30  402 6 Faktúra 2/3 A4 (samopriepis)

5.20 € / Ks
4.33 € bez DPH

Dostupné: 6 Ks

06  054 0 Inšpekčná kniha dozoru

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  908 9 Kniha došlých - odoslaných faktúr

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  913 9 Kniha došlých faktúr s 1 DPH

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  910 7 Kniha elektronickej registračnej pokladnice

3.90 € / Ks
3.25 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

06  201 0 Kniha evidencie návštev

5.50 € / Ks
4.58 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

10  098 0 Kniha evidencie reklamácií

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

06  058 0 Kniha evidencie služieb

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

06  200 0 Kniha evidencie vjazdu a výjazdu motorových vozidiel

5.50 € / Ks
4.58 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

06  059 0 Kniha evidencie zásahov a záznam o zásahu

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

01  088 2 Kniha objednávok (samopriepis)

5.90 € / Ks
4.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

30  914 9 Kniha odoslaných faktúr s 1 DPH

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  111 9 Kniha príchodov a odchodov

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

06  184 0 Kniha ubytovaných

7.90 € / Ks
6.58 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

10  090 0 Kniha želaní a sťažností

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

01  175 0B Kronika / bordová/ - 200 listová

31.90 € / Ks
26.58 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

01  175 0 Kronika /zelená/ - 200 listová

31.90 € / Ks
26.58 € bez DPH

Dostupné: 1 Ks

14  517 0 Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

0.20 € / Ks
0.17 € bez DPH

Dostupné: 50 Ks

14  280 0 Lekársky poukaz (lepený)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

14  282 2 Lekársky predpis (lepený)

1.80 € / Ks
1.50 € bez DPH

Dostupné: 38 Ks

14  282 2S Lekársky predpis (sypaný)

1.80 € / Ks
1.50 € bez DPH

Dostupné: 29 Ks

26  283 0 Lekársky predpis na omamné látky

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

14  815 0 Medzinárodný očkovací preukaz

2.55 € / Ks
2.13 € bez DPH

Dostupné: 526 Ks

49  236 0 Moja prvá žiacka knižka

1.00 € / Ks
0.83 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

05  236 0 Montážny denník

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

14  782 0 Návrh na kúpeľnú starostlivosť

0.90 € / Ks
0.75 € bez DPH

Dostupné: 50 Ks

14  558 0B Obálka na stomatologický zdravotný záznam (ortodonciu) / 100 ks

25.90 € / Bal
21.58 € bez DPH

Dostupné: 1 Bal

14  530 3B Obálka pre stomatologickú dokumentáciu / 100 ks

25.90 € / Bal
21.58 € bez DPH

Dostupné: 2 Bal

10  065 0 Objednávka A5 (samopriepis, do zakladača)

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

30  102 9 Osobný dotazník

0.30 € / Ks
0.25 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

02  004 0 Peňažný denník jednoduchého účtovníctva

3.30 € / Ks
2.75 € bez DPH

Dostupné: 4 Ks

30  937 1 Podací lístok

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 17 Ks

30  906 9 Pokladničná kniha I (bez priepisu)

4.90 € / Ks
4.08 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  905 9 Pokladničná kniha I (samopriepis)

9.90 € / Ks
8.25 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

04  150 0 Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení

1.50 € / Ks
1.25 € bez DPH

Dostupné: 14 Ks

14  806 2B Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve / 20 ks

1.80 € / Bal
1.50 € bez DPH

Dostupné: 19 Bal

30  903 8 Potvrdenka číslovaná (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

14  281 0 Poukaz na okuliare a optickú pomôcku

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

06  022 0 Požiarna kniha

16.00 € / Ks
13.33 € bez DPH

Dostupné: 3 Ks

14  005 0 Preukaz o zdravotnej starostlivosti

0.20 € / Ks
0.17 € bez DPH

Dostupné: 98 Ks

30  738 9 Prevádzkový denník plynovej kotolne

3.50 € / Ks
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

10  020 0 Priepustka z budovy

1.50 € / Ks
1.25 € bez DPH

Dostupné: 33 Ks

49  400 0 Prihláška na vysokoškolské štúdium: bakalárske - prvý stupeň alebo spojené

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 40 Ks

49  400 2 Prihláška na vysokoškolské štúdium: doktorandské - tretí stupeň

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 19 Ks

49  400 1 Prihláška na vysokoškolské štúdium: magisterské, inžinierske - druhý stupeň

0.60 € / Ks
0.50 € bez DPH

Dostupné: 18 Ks

30  901 0 Príjmový pokladničný doklad bez DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  901 1 Príjmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 38 Ks

30  900 9 Príjmový pokladničný doklad bez DPH, s potvrdenkou (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  901 2 Príjmový pokladničný doklad s DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  901 7 Príjmový pokladničný doklad s DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 37 Ks

14  533 2 Protetický štítok

0.50 € / Ks
0.42 € bez DPH

Dostupné: 100 Ks

01  170 3 Registratúrny denník - 100 listov

16.00 € / Ks
13.33 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

01  170 5 Registratúrny denník - 50 listov

12.00 € / Ks
10.00 € bez DPH

Dostupné: 2 Ks

10  094 1 Reklamačný lístok

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 9 Ks

10  088 0 Šatňový blok

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 50 Ks

01  029 0B Spisový obal / 20 ks

3.50 € / Bal
2.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

30  268 9 Správa o nehode (samopriepis)

1.20 € / Ks
1.00 € bez DPH

Dostupné: 30 Ks

14  164 0B Sprievodný list na rtg. vyšetrenie / 20 ks

2.00 € / Bal
1.67 € bez DPH

Dostupné: 5 Bal

01  304 1 Sprievodný list nebezpečného odpadu (samopriepis)

0.90 € / Ks
0.75 € bez DPH

Dostupné: 50 Ks

05  235 0 Stavebný denník - 126 listov

11.90 € / Ks
9.92 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

05  235 1 Stavebný denník - 66 listov

7.90 € / Ks
6.58 € bez DPH

Dostupné: 18 Ks

49  207 0 Učiteľský zápisník

2.90 € / Ks
2.42 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

55  580 7A Vrecko papierové s potlačou ŠEVT, 180 x 240mm

0.00 € / Ks
0.00 € bez DPH

Dostupné: 1000 Ks

10  095 0 Vstupenka (číslovaná)

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  902 3 Výdavkový pokladničný doklad bez DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 19 Ks

30  902 2 Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  902 0 Výdavkový pokladničný doklad s DPH

1.70 € / Ks
1.42 € bez DPH

Dostupné: 39 Ks

30  902 7 Výdavkový pokladničný doklad s DPH (samopriepis)

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 19 Ks

14  102 1 Výmenný list (lepený)

1.90 € / Ks
1.58 € bez DPH

Dostupné: 35 Ks

14  287 2 Výpis z lekárskeho predpisu (lepený)

1.80 € / Ks
1.50 € bez DPH

Dostupné: 10 Ks

30  115 9B Výplatné vrecko / 20 ks

3.80 € / Bal
3.17 € bez DPH

Dostupné: 3 Bal

30  904 9B Vyúčtovanie preddavku / 20 ks

1.60 € / Bal
1.33 € bez DPH

Dostupné: 1 Bal

10  092 1 Zákazkový list

4.20 € / Ks
3.50 € bez DPH

Dostupné: 5 Ks

10  086 1 Zápisník bezpečnosti práce

1.60 € / Ks
1.33 € bez DPH

Dostupné: 18 Ks

30  612 9 Záznam jázd vozidla osobnej dopravy

2.20 € / Ks
1.83 € bez DPH

Dostupné: 20 Ks

30  606 9 Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy

5.90 € / Ks
4.92 € bez DPH

Dostupné: 11 Ks

30  607 9 Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy - kópia

5.20 € / Ks
4.33 € bez DPH

Dostupné: 11 Ks

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Prehliadaním tohoto webu týmto udeľujete súhlas s ich používaním. Podrobnosti Rozumiem